พัดลม 2 ใบพัด

รุ่น ขาเดี่ยว 2 ใบพัด (FS Series)

รุ่น (Model) ขนาดใบพัด(mm) ขนาดมอเตอร์ Voltage (V) Hz RPM ปริมาณลม (Q/min) dB(A)
FS-60 ขาเดี่ยว 600 150 220 50 1,350 185 76
FS-65 ขาเดี่ยว 650 230 220 50 1,350 205 80
FS-75 ขาเดี่ยว 750 280 220 50 1,350 290 86

รุ่น ติดผนัง 2 ใบพัด (FB Series)

รุ่น (Model) ขนาดใบพัด(mm) ขนาดมอเตอร์ Voltage (V) Hz RPM ปริมาณลม (Q/min) dB(A)
FB-60 ติดผนัง 600 150 220 50 1,350 185 76
FB-65 ติดผนัง 650 230 220 50 1,350 205 80
FB-75 ติดผนัง 750 280 220 50 1,350 290 86