ท่อลม ท่อดักท์

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 75 มม. (3") ถึง 2,000 มม. (80") ความยาวมาตรฐาน 3 เมตร หรือตามต้องการ

Pressure Class in WG (Pa) Seam Type permitted
Positive +10" WG (2500) RL-5
Negative -4" WG (2500) RL-5