Network Solution & IT Solution

NETWORK SOLUTION & IT SOLUTION

ติดต่อ ฝ่ายขาย 086-399-4401 , พร้อมให้คำปรึกษา

Shinko Kaizen Company Limited, we are system integrator, advance in Server system,Network system, Wireless system, Network Security, Data Center, Micro Data Center, also in fiber optic Cabling and all field in IT product and service solution by our experienced teams.

บริษัท ชินโค ไคเซ็น จำกัด เป็น system integrator (SI)  ผู้ให้บริการ ออกแบบติดตั้ง ให้คำปรึกษา ระบบ IT ต่างๆ ให้กับ องค์กร , บริษัท , ห้างร้าน , โรงงาน ขนาด เล็ก กลางใหญ่  เพื่อให้องค์กร บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทีมงานที่มีความเชียวชาญ และประสบการณ์.

สินค้าและบริการ ในกลุ่ม IT

Network  ระบบเครือข่าย

Data Storage ระบบการเก็บข้อมูล

Data protection การป้องกันข้อมูล

Network and security ระบบเครือข่าย และ ระบบความปลอดภัยของเครือข่าย

Wireless system ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบไวเลส

Fiber optic cabling เดินสายไฟเบอร์

Digital signing  ลายเซ็น อิเล็คทรอนิกส์

E-tax invoice ใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิกส์

Cloud management ระบบคลาวด์  

Data center ดาต้า เซ็นเตอร์

Micro data center ไมโคร ดาต้า เซ็นเตอร์

Server room ห้องเซิร์ฟเวอร์

Access control ระบบควบคุมการผ่านเข้าหรือออก ระบบควบคุมการเข้าถึง

 

Partner

 

 

 

 

 

Concept : Security Policy Management

Target : More than 2 firewall and different brand

Benefit : The AlgoSec is Security Policy Management Solution that can do automatically discover, map, and securely provision network connectivity for business applications, automate the security policy change process – from planning through risk analysis, implementation and validation, automatically generate audit-ready reports and reduce audit preparation efforts and costs by up to 80%, Proactively assess every security policy change to minimize risk, avoid outages and ensure compliance, Clean up firewall rules and reduce risk – without impacting business requirements.

 

Concept : SDN ( Software-Defined Networking )

Target : All Business, Data Center

Benefit : Arista Networks is a leader in building scalable, high-performance and ultra-low latency cloud networks with low power consumption and a small footprint for modern datacenter and campus environments. Purpose-built hardware with Arista 7000 family and Arista EOS, maximize system uptime, stateful fault repair, Advanced Event Management, Zero Touch Provisioning, latency analysis and a fully accessible Linux shell

 

Concept : Cloud Management System

Target : Organizations with many branches

Benefit : 100% cloud managed IT from a centerlized dashboard that solution include Wireless Lan, Security/SD-WAN, Switching.

And Meraki Switches provide performance, true zero-touch cloud provisioning, network visibility, and remote troubleshooting to deployments of any size

 

Concept : Privilege Account Management (PAM)

Target : Medium to Large Business

Benefit : MasterSAM provides a range of solutions to help organizations building up effective strategies to enforce stringent policy and control over privileged access, as part of the cybersecurity management plan.Our offering 360 Total Surveillance, Flexible Deployment Options, Privileged Password Management, Granular Access Control, Auto Login Technology, Remote Vendor Access Management, Compliance Audit, Desktop Application Monitoring.

 

Concept : Unified Endpoint Management

Target : All Business

Benefit : Miradore is specifically designed for managing diverse IT environments containing desktops, laptops, servers, tablets, smart phones and POS devices, unified management solution that supports a wide range of device platforms, including: Windows, MacOS, Linux, iOS, Android and Windows Phone. And Miradore feature includeHardware and Software Asset Management, Operating System Deployment, Patch Management, Endpoint Backup, Remote Assistance and Control

 

Concept :  Identity Solutions

Target : Medium to Large Business

Benefit : Nexus offers an easy-to-manage solution that lets your users identify themselves visually, log in, open doors, sign transactions, make payments, and use follow-me printing – with one single Smart ID. The identity is most often hosted on a card, but mobile IDs and other authenticators can also be used such as OTP and PKI.

 

Concept : Data Encryption Solutions

Target : Medium to Large Business

Benefit : Randtronics’ core technology known as Data Privacy Manager (DPM) protects structured and unstructured data using encryption, key management, masking, tokenization and anonymization with multi-factor authentication, access control and auditing. DPM’s offerings are some of the easiest to install and use the safest methods of security available. With the introduction of DPM simplifying encryption businesses are no longer intimidated with encryption and are now able to easily protect their data from hackers and meet compliance law.

 

Concept : Enterprise Data Security

Target : Medium to Large Business

Benefit : SecureAge SecureData provides transparent and automatic file and folder data encryption of individual files at their inception and without user deliberation, action, or even awareness. Inherent and Invisible PKI encryption protects the data whether leaked, lost, or stolen. Furthermore, integrated application whitelisting and application binding features combat any viruses, malware, zero-day attacks or APT (Advanced Persistent Threats) that would lead to data breaches in the first place.

 

Concept : PAM (Privileged Account Management)

Target : Medium to Large Business, Audit compliance, Outsource and vendor service

Benefit : Thycotic is PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT that can secures passwords, protects endpoints and controls access. By automatically improve privileged account password management, security, and compliance without impacting productivity.

 

Concept : HSM (Hardware Security Module)

Target : All Business

Benefit : Utimaco is a leading manufacturer of Hardware Security Modules (HSMs) that provide the Root of Trust to all industries, from financial services and payment to the automotive industry, cloud services to the public sector. We keep your cryptographic keys and digital identities safe in order to protect critical digital infrastructures and high value data assets. Our products enable innovations and support the creation of new business by helping to secure critical data and transactions.

 

ติดต่อ ฝ่ายขาย 086-399-4401 , พร้อมให้คำปรึกษา

Shinko Kaizen Company Limited, we are system integrator, advance in Server system,Network system, Wireless system, Network Security, Data Center, Micro Data Center, also in fiber optic Cabling and all field in IT product and service solution by our experienced teams.

บริษัท ชินโค ไคเซ็น จำกัด เป็น system integrator (SI)  ผู้ให้บริการ ออกแบบติดตั้ง ให้คำปรึกษา ระบบ IT ต่างๆ ให้กับ องค์กร , บริษัท , ห้างร้าน , โรงงาน ขนาด เล็ก กลางใหญ่  เพื่อให้องค์กร บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทีมงานที่มีความเชียวชาญ และประสบการณ์.