ถุงกรองฝุ่น

FEATURES

  • มีหลายขนาดตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น อุตสาหกรรมซีเมนต์, อุตสาหกรรมอาหารสัตว์, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, อุตสากรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก เป็นต้น
  • ใช้ได้ทั้งกรองฝุ่นหยาบและกรองของเหลวละเอียด และสามารถทนต่ออุณหภูมิสูง ทนความชื้นและสารเคมี ทนกรด ทนด่าง