พัดลม CTF-80 (800 มม. 32”)

รายละเอียดสินค้า

Model Number
Electric Current Type
Blade Material
Voltage
Power
Frequency
Air Volume
Speed
Noise
Fan
Portable fan

รายละเอียดสินค้า

CTF-80 (800 mm.32'')
A.C. Single Phase
Aluminum alloy
220 V
350/420 W
50/60 HZ
165/175 m³/min
720/850 r/min
65 dB(A)
Industrial fan
Draught fan