CP-FORM WATER BASE 
MOULD RELEASE AGENT : WATER-BASE
น้ำยาทาแบบหล่อคอนกรีต ชนิดน้ำ

 


น้ำยาทาแบบชนิดน้ำ ชนิดพิเศษสามารถผสมเข้ากับน้ำได้ ใช้สำหรับทาแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด  เช่น  แบบไม้ เหล็ก ทองเหลือง อลูมิเนียม ไฟเบอร์กลาส พลาสติก เป็นต้น เพื่อให้ชิ้นงานสามารถล่อนออกง่ายเวลาถอดแบบ และไม่ทำลายผิวหน้าของแบบ    เพื่อให้เกิดความคงทน และสามารถใช้งานได้หลายครั้ง
คุณประโยชน์ เมื่อทาน้ำยาทาแบบชนิดน้ำ   บนผิวไม้อัดแล้ว น้ำยาจะซึมเข้าไปในเนื้อไม้ และเคลือบเนื้อไม้ไว้ ทำให้น้ำปูนไม่สามารถเข้าไปกัดทำลายเนื้อไม้ได้ ไม้อัดจึงไม่พองบวม เสียรูป สามารถนำไปใช้ได้มากครั้งขึ้น น้ำยาทาแบบชนิดน้ำ มีตัวยาช่วยให้ผิวแบบลื่น ทำให้คอนกรีตไม่ติดแบบ จึงถอดแบบได้ง่ายและไม้แบบไม่เสียหาย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และแรงงาน และยังมีคุณสมบัติไม่ทำให้เกิดรอยด่างดำบนผิวคอนกรีต
ปริมาณการใช้ 1  ลิตร ทาได้พื้นที่  10-20 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับ
ความซึมซับของผิวไม้แบบ
คำแนะนำใน
การใช้งาน
ทำความสะอาดผิวไม้แบบให้สะอาด ปราศจากฝุ่น น้ำ  หรือสิ่งสกปรกใด ๆ  ใช้แปรงทาน้ำยาแบบชนิดน้ำที่ผสมแล้วบนผิวหน้าแบบให้ทั่วถึง ทิ้งให้แห้ง แล้วนำไปเทคอนกรีตได้ทันที
การเก็บรักษา
  • เป็นของเหลวสีน้ำตาลอ่อน
  • มีความถ่วงจำเพาะประมาณ 0.95
ข้อควรระวัง
  • ติดไฟได้ จึงไม่ควรวางใกล้เปลวไฟ
  • ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คำเตือน ควรเขย่าถังให้น้ำยาเข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง