เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง Admixture

บริษัทของเรามีสินค้าให้เลือกหลากหลาย เช่น
พัดลมอุตสาหกรรมโอนิชิ (Onishi) พัดลมระบายอากาศ
พัดลมกันระเบิด พัดลมถังกลม พัดลมท่อ พัดลมโรงงาน
พัดลมฟาร์ม พัดลมระบบ EVAP พัดลมโบลว์เวอร์ รวม
ถึง ท่อส่งลม ท่อลมผ้าใบ ท่อลมกระดูกงู ท่อลมดัดได้
ท่อลมคงรูป ท่อดักท์ ถุงกรองฝุ่น และ เครื่องเชื่อม
Panasonic

Shinko Kaizen.Co.,Ltd we are specialize in Onishi(Japan) portable fan, explosion proof fan and flexible duct.