ชุดผ้าผ่าตัด

 

disposable protective apparel , all around protection

surgical gown, drapes , standard pack,

we provide excellent OEM service according to customer ‘s request.

ชุดผ้าผ่าตัด ผ้าผ่าตัดใช้แล้วทิ้ง ชุดกาวน์ใช้แล้วทิ้ง ชุดกาวน์หมอ ชุดกาวน์คนไข้ ชุดกาวน์ผู้ป่วย เสื้อกาวน์ใช้แล้วทิ้ง เสื้อกาวน์หมอ เสื้อกาวน์แพทย์ เสื้อกาวน์คนไข้ เสื้อกาวน์ผู้ป่วย เสื้อกาวน์เภสัช ชุดกาวน์สเตอร์ไรด์ เสื้อกาวน์สเตอไรด์

27

disposable protective apparel , all around protection

surgical gown, drapes , standard pack,

we provide excellent OEM service according to customer ‘s request.

ชุดผ้าผ่าตัด ผ้าผ่าตัดใช้แล้วทิ้ง ชุดกาวน์ใช้แล้วทิ้ง ชุดกาวน์หมอ ชุดกาวน์คนไข้ ชุดกาวน์ผู้ป่วย เสื้อกาวน์ใช้แล้วทิ้ง เสื้อกาวน์หมอ เสื้อกาวน์แพทย์ เสื้อกาวน์คนไข้ เสื้อกาวน์ผู้ป่วย เสื้อกาวน์เภสัช ชุดกาวน์สเตอร์ไรด์ เสื้อกาวน์สเตอไรด์