เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ใช้แล้วทิ้ง


ชุดผ้าผ่าตัด Drape , เสื้อกาวน์ผ่าตัดใช้แล้วทิ้ง Surgical Gown

disposable protective apparel , all around protection

surgical gown, drapes , standard pack,

we provide excellent OEM service according to customer ‘s request.

ชุดผ้าผ่าตัด ผ้าผ่าตัดใช้แล้วทิ้ง ชุดกาวน์ใช้แล้วทิ้ง ชุดกาวน์หมอ ชุดกาวน์คนไข้ ชุดกาวน์ผู้ป่วย เสื้อกาวน์ใช้แล้วทิ้ง เสื้อกาวน์หมอ เสื้อกาวน์แพทย์ เสื้อกาวน์คนไข้ เสื้อกาวน์ผู้ป่วย เสื้อกาวน์เภสัช ชุดกาวน์สเตอร์ไรด์ เสื้อกาวน์สเตอไรด์

27

disposable protective apparel , all around protection

surgical gown, drapes , standard pack,

we provide excellent OEM service according to customer ‘s request.

ชุดผ้าผ่าตัด ผ้าผ่าตัดใช้แล้วทิ้ง ชุดกาวน์ใช้แล้วทิ้ง ชุดกาวน์หมอ ชุดกาวน์คนไข้ ชุดกาวน์ผู้ป่วย เสื้อกาวน์ใช้แล้วทิ้ง เสื้อกาวน์หมอ เสื้อกาวน์แพทย์ เสื้อกาวน์คนไข้ เสื้อกาวน์ผู้ป่วย เสื้อกาวน์เภสัช ชุดกาวน์สเตอร์ไรด์ เสื้อกาวน์สเตอไรด์


 

ผ้าห่อเครื่องมือแพทย์ ใช้แล้วทิ้ง


กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์


CSR WRAP

CSR WRAP ผ้าห่อเครื่องมือแพทย์ ผ้าห่อเครื่องมือแพทย์ใช้แล้วทิ้ง กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ใช้แล้วทิ้ง

กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ ใช้ห่ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ก่อนนำไปเข้าเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ ช่วยป้องกันมิให้อุปกรณ์เกิดการปนเปื้อนหลังจากที่อุปกรณ์ได้ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว ทั้งในขณะเก็บและนำส่งอุปกรณ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ การห่ออุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ที่อยู่ภายห่อจะคงสภาพปราศจากเชื้อจนกว่าจะถูกนำออกจาก่อไปใช้งาน กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ ทำจากวัสดุสังเคราะห์ (Non-woven material) เพื่อใช้ในการห่อเครื่องมือแพทย์ ในการใช้งานกับระบบเครื่องอบฆ่าเชื้อแบบ Steam, ETO, Formaldehyde และ Plasma (H2O2) สามารถใช้กับความร้อน 135 องศาเซลเซียล (High temperature and high pressure)


ผ้าช่อง , ผ้าเจาะกลาง (สเตอร์ไรด์ ฆ่าเชื้อแล้ว)


Aperture Drape


ผ้ายืดพันเคล็ด Elastic Bandage

ผ้าก๊อซชนิดยืด Conforiming Bandage